حیوانی که بدلیل حالت بدنش قادر به دیدن آسمان نیست

  ناشناس

  خوک

  جواب حیوانی که بدلیل حالت بدنش قادر به دیدن آسمان نیست پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خوک.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 18 روز قبل
  0

  خوک

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  کسی که ازطرف کسی دیگربرای مذاکره درامری یاانجام دادن کاری معین میشود چی میگویند

  1
  م. م 4 ماه قبل

  نماینده

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  خوک

  برای پاسخ کلیک کنید