مترادف و متضاد حقیقت

  ناشناس

  اگه می دونستیم نمی امدیم اینجا بگردیم

  نمی فهمی چرا میای خوب😂😂😂

  دروغ

  مترادف و متضاد کلمه حقیقت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : درستی، راستی، راست، درست، ماهیت، ذات، اصل، واقع‌امر، واقعیت، امر مسلم، آرمانی، مطلوب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فرحان موحد 19 روز قبل
  0

  دروغ گفتن

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  م

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  دروغگویی

  ARSHAMآرشام 4 ماه قبل
  2

  واقعا معنی حقیقت میشه راستی

  دیانا 4 ماه قبل
  2

  دروغگویی😊🤘

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  فک کنم دروغ متضادش بشه

  4
  نمی فهمی چرا میای خوب😂😂😂 4 ماه قبل

  دروغ

  ناشناس 7 ماه قبل
  6

  اگه می دونستیم نمی امدیم اینجا بگردیم

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  بیا خونه بگیرم تو زو

  برای پاسخ کلیک کنید