معنی حدیث نبوی در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه حدیث نبوی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حدیث نبوی. [ح َ ث ِ ن َ ب َ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) حدیثی که از پیغمبر روایت شود. در مقابل حدیث الهی و حدیث قدسی. در مقابل احادیث غیرنبوی، و منقولات از ائمه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 16 روز قبل
  0

  حدیث نبوی در لغت

  برای پاسخ کلیک کنید