مترادف و متضاد حاشیه

  مترادف و متضاد کلمه حاشیه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دامن، طراز، فراویز، طرف، گوشه، کرانه، کنار، کناره، لب، لبه، مرز، هامش (متضاد) متن، تعلیقه، شرح، پانویس، پانوشت، توضیح، حاشیت، اطرافیان، وابستگان.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  استقلال 18 روز قبل
  0

  معنی حاشیه می شود گوشه ، کناره

  0
  زهرا 15 روز قبل

  خیلی ممنون

  استقلال 18 روز قبل
  -1

  سلام مخالف حاشیه می شود دامن. طراز. طرف

  0
  یصنا 15 روز قبل

  ممنون

  Aysheh 1 ماه قبل
  0

  مترادف حاشیه

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  کناره

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  اطراف

  0
  استقلال 18 روز قبل

  اشتباه

  رقیه 5 ماه قبل
  -1

  من هم نمی دانم 😔😔

  -1
  ملخامزنارمالم 2 ماه قبل

  تدخداحرحاره۷راخ حا راحرحا

  برای پاسخ کلیک کنید