مترادف و متضاد جمله

  مترادف و متضاد کلمه جمله واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تمام، کاملاً، کل، همه، یکباره، یکسر، یکسره، عبارت، زمره، عداد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه فضلی 18 روز قبل
  0

  مترادف کلمه جمله

  ARMY 2 ماه قبل
  0

  خیلی گاوی

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  شگفت زده

  2
  ناشناس 10 ماه قبل

  حیران

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  نـانوتكنولوژي حـوزه¬ي سـريعا در حـال رشـدي است كه در آن ساخت و توليد نانو ذرات با انـدازه، شــكل، پــراكنش متنــوع و كنتــرل شــده اســت

  برای پاسخ کلیک کنید