مترادف و متضاد جمع

  ناشناس

  کم

  مترادف و متضاد کلمه جمع واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تجمع، جماعت، جمعیت، حزب، دسته، فرقه، گروه، مجمع، زمره، اضافه، علاوه، عده، مجموع، همه، گردآوری.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 18 روز قبل
  0

  متضاد جمع

  شنیده 4 ماه قبل
  -1

  شنیده

  شنیده 4 ماه قبل
  1

  مخالف شنیده

  دیانا 4 ماه قبل
  0

  تک

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  مخالف اندوختن

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  خیلی گاو هستی

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  متضاد

  ناشناس 1 سال قبل
  10

  کم

  النا‌ 1 سال قبل
  2

  تک‌,تنها‌بودن

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  همه تون خرید

  ستایش 1 سال قبل
  -1

  منها

  لولو 2 سال قبل
  1

  چی کیگین؟

  لولو 2 سال قبل
  2

  میشه تک و تنها

  👑 پادشاهی بر سرم خواهم گذاشت 2 سال قبل
  -1

  مخالف جمع : تک . تنها بودن

  برای پاسخ کلیک کنید