معنی جلد در فرهنگ عمید

  معنی کلمه جلد در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : لایۀ محکمی که روی کتاب، دفتر، مجله، و امثال آن بکشند یا بچسبانند: جلدِ کتاب، جلدِ دفتر واحد شمارش کتاب، دفتر، کتابچه، و امثال آن، نسخه پوشش [جمع: جلود] (زیست‌شناسی) پوست پوست یک‌پارچۀ بدن حیوان، مانند مَشک و خیک،, [جمع: اجلاد] چابک، چالاک ویژگی کبوتری که به مکانی تعلق پیدا کرده و در هر حالت به آن مکان بازمی‌گردد،, تازیانه زدن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 18 روز قبل
  1

  یف به5

  برای پاسخ کلیک کنید