جسم کروی در حل جدول جواب

  جواب و پاسخ جسم کروی در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گوی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رضوان 1 ماه قبل
  0

  واتر

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  چیه

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  بدون شک تمام اجسام کروی دوعدد از آن رادارند

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  اجسا م کروی دوعدد از آن را دارن

  0
  ناشناس 2 ماه قبل

  نیم کره

  سامان 2 ماه قبل
  0

  اجسام کروی دتا از ان را دارند

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  بدون شک تمام اجسام کروی دو تا از آن را دارند

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  بدون شک تمام اجسام کروی دو عدد از ان را دارند

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  بدون شک تمام اجسام کروی دو عدداز ان را دارند

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  بدون شک تمام اجسام کروی دو عدد

  0
  ناشناس 24 روز قبل

  نیم کره

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  هلب

  هاجر ر 4 ماه قبل
  0

  نیم کره

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  بدون شک تمام اجسام‌ کروی شکل دوعدد از آن را دارند

  1
  حج اصغر 5 ماه قبل

  نمی دانم

  برای پاسخ کلیک کنید