مترادف و متضاد جایگزین

  مترادف و متضاد کلمه جایگزین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جانشین، ثابت، مستقر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 16 روز قبل
  0

  جايگزين

  برای پاسخ کلیک کنید