معنی جالب در فرهنگ فارسی

  معنی کلمه جالب در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جالِب، بسوئی کشاننده، کسب کننده، جمع کننده (در فارسی: جذب کننده، رباینده).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نیاز 13 روز قبل
  1

  معنی جالبی

  برای پاسخ کلیک کنید