معنی ثمود در فرهنگ فارسی

  معنی کلمه ثمود در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ثَمُودْ، نام قومی از از اعراب بائده که حضرت صالح پیغمبر آن قوم ناصالح بود (بذیل کلمه مراجعه شود).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  *** 21 روز قبل
  0

  بگین بچه ها

  *** 21 روز قبل
  0

  قوم صالح

  *** 21 روز قبل
  0

  قوم طالح

  برای پاسخ کلیک کنید