مترادف و متضاد توحید

  س

  مخالف توحید

  ایلول اردم

  وجود چند خدا

  مترادف و متضاد کلمه توحید واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اقرار به یگانگی خدا کردن، ایمان به وحدانیت خدا داشتن، به یکتایی‌خدا ایمان آوردن، خدا را یگانه دانستن، یکی‌شمردن، یگانه کردن، یگانه دانستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سبحان 10 روز قبل
  0

  مخالف توحید

  مهراس 5 ماه قبل
  2

  توحید

  ایلول اردم 10 ماه قبل
  2

  وجود چند خدا

  ایلول اردم 10 ماه قبل
  3

  وجود چند خدا

  س 12 ماه قبل
  4

  مخالف توحید

  برای پاسخ کلیک کنید