تفریق ، تقسیم ، جمع ، ضرب در حل جدول جواب

  جواب و پاسخ تفریق ، تقسیم ، جمع ، ضرب در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از چهار عمل اصلی ریاضی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  شادی 11 روز قبل
  0

  اعداد

  سحر 13 روز قبل
  0

  ببخشید جواب چی میشه 🤔🧐

  سحر 13 روز قبل
  0

  تیتر به زن از بانک های یکدیگر یک خط یه بار دیگه ای هم که داشتیم که از این به

  0
  سینا 13 روز قبل

  ببخشید یعنی چی

  🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐

  0
  سینا 13 روز قبل

  ببخشید یعنی چی

  🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐

  0
  سینا 13 روز قبل

  ببخشید یعنی چی

  🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐

  0
  سینا 13 روز قبل

  ببخشید یعنی چی

  🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐

  0
  سینا 13 روز قبل

  ببخشید یعنی چی

  🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐

  0
  سحر 13 روز قبل

  ببخشید یعنی چی

  🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐

  0
  سینا 13 روز قبل

  ببخشید یعنی چی

  🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐

  فاطی 30 روز قبل
  1

  می توانید اینها را جمع و تفریق ضرب و را تقسیم کنید

  برای پاسخ کلیک کنید