مترادف و متضاد تردید

  تردید

  مترادف تردیر

  مترادف و متضاد کلمه تردید واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ارتیاب، احتمال، تردد، حیرت، دودلی، ریب، شبهه، شک، ظن، وسواس، دودل بودن، مردد بودن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سارا 3 ماه قبل
  -1

  متضاد تردید

  1
  رهام 15 روز قبل

  مطمئن

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  متضاد تردید

  1
  رهام 15 روز قبل

  یقین مطمئن

  K 5 ماه قبل
  1

  مترادف تردید =

  احتمال / دودلی / شک / مردد بودن

  متضاد تردید =

  تردید # یقین

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  عالیه

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  مخالف :یقین مترادف :شک

  سانیا ╥﹏╥ 5 ماه قبل
  0

  متضادش میشه یقین

  معنی میشه شک

  بی نام 1 سال قبل
  0

  سلام فکر کنم مردد مردن هست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  تتبح

  تردید 1 سال قبل
  3

  مترادف تردیر

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  مترادف تردید

  0
  یقین 1 سال قبل

  معنی تردید شک است و متضاد شم یقین

  پس متضاد تردید یقین است

  برای پاسخ کلیک کنید