مترادف و متضاد ترانه

  مترادف و متضاد کلمه ترانه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آواز، تصنیف، خنیا، سرود، شعر، قول، گلبانگ، نشید، نغمه، دوبیتی (متضاد) غزل، قصیده، مثنوی، جمیل، جوان، خوشگل (متضاد) زشت، بدگل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  احمدی 16 روز قبل
  0

  لطفاً بگی

  برای پاسخ کلیک کنید