تحویل دادن و تسلیم کردن در حل جدول جواب

  ناشناس

  تکان دادن .........نشانه تسلیم است

  جواب و پاسخ تحویل دادن و تسلیم کردن در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : رساندن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حسن زاده 12 روز قبل
  0

  هیچ کدام نمی شود

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  تکان دادن چه جیزی نشانه تسلیم است

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  تکان داون جای خالی نشان تسلیم است

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  تکان دادن نشان تسلیم استو

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  سلام من به کمک شما اتیازدارم

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  نمی دونم اگر میدونستم نمی پرسیدم

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  تکان دادن سر تسلیم است

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  پرچم سفید

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  تکان دادن نشانه تسلیم است

  ناشناس 6 ماه قبل
  -1

  تکان دادن نشانه تسلیم است

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  پس چیه

  ناشناس 10 ماه قبل
  5

  تکان دادن .........نشانه تسلیم است

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  تکان دادن بمنای تسلیم است

  برای پاسخ کلیک کنید