مترادف و متضاد تازه‌کار

  نرگس

  باتجربه

  پزشکیان

  متضاد یک تازه کار

  شوشو

  با تجربه

  ناشناس

  متضاد تازه کار

  ناشناس

  با تجربه

  مترادف و متضاد کلمه تازه‌کار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌تجربه، تازه‌چرخ، خام، کارآموز، مبتدی، ناآزموده، ناشی، نوپیشه، نوچه (متضاد) کهنه‌کار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  0

  متضادتازه کار

  حنانه عبدی هستم 11 روز قبل
  0

  باتجربه

  ناشناس 23 روز قبل
  0

  متضاد کلمه علم

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  متضاد تازه کار

  آفرین درست بود 3 ماه قبل
  0

  آفرین درست بود با تجربه

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  درس دوم فارسی هفتم

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  حج

  ناشناس 5 ماه قبل
  4

  متضاد تازه کار

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  با تجربه

  زهرا جون 7 ماه قبل
  0

  متضاد چی میشه لطفا بگید

  1
  زهرا جون 7 ماه قبل

  میشه باتجربه

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  با تجربه

  منیر درویشوند 12 ماه قبل
  3

  باتجربه

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  متضاد یک تازه کار

  0
  خرگوش 12 ماه قبل

  باتجربه

  بیز 1 سال قبل
  0

  ریی

  Ad1348 1 سال قبل
  1

  بهبود

  Ad1348 1 سال قبل
  1

  بهبود

  معین 1 سال قبل
  0

  متضاد یک تازه کار

  4
  شوشو 1 سال قبل

  با تجربه

  هاشم 1 سال قبل
  0

  متضاد یک تازه کار

  پزشکیان 1 سال قبل
  4

  متضاد یک تازه کار

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  متضاد تازه کار

  0
  ناشناس 9 ماه قبل

  متضاد یک تازه کار

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  زبر دست

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  کهنه کار

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  متضاد یک تازهکار

  متضاد یک تازه کارم 1 سال قبل
  -2

  متضاد یک تازه کار

  سامی 1 سال قبل
  0

  متضاد یک تازه کار

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  متضاد تازه کار

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  د

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  با تجربه

  فاطمه 1 سال قبل
  2

  باتجربه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  متضادیکتازهکار

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  متضادیک تازه کار

  بتی 1 سال قبل
  1

  متضادتازه کار

  زهرا 1 سال قبل
  0

  متضاد تازه کار

  زهرا 1 سال قبل
  -2

  متضاد تازه کار

  زهرا 1 سال قبل
  0

  متضاد تازه کار چی میشه

  زهرا 1 سال قبل
  0

  متضاد یک تازه کار

  حسین 1 سال قبل
  1

  متضادیک تازه کار

  نرگس 1 سال قبل
  5

  باتجربه

  برای پاسخ کلیک کنید