مترادف و متضاد تازه‌کار

  نرگس

  باتجربه

  ناشناس

  با تجربه

  ناشناس

  با تجربه

  شوشو

  با تجربه

  منیر درویشوند

  باتجربه

  مترادف و متضاد کلمه تازه‌کار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بی‌تجربه، تازه‌چرخ، خام، کارآموز، مبتدی، ناآزموده، ناشی، نوپیشه، نوچه (متضاد) کهنه‌کار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 19 روز قبل
  0

  متضاد تازه کار

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  با تجربه

  زهرا جون 3 ماه قبل
  1

  متضاد چی میشه لطفا بگید

  1
  زهرا جون 3 ماه قبل

  میشه باتجربه

  ناشناس 6 ماه قبل
  4

  با تجربه

  منیر درویشوند 7 ماه قبل
  3

  باتجربه

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  متضاد یک تازه کار

  1
  خرگوش 8 ماه قبل

  باتجربه

  بیز 8 ماه قبل
  0

  ریی

  Ad1348 8 ماه قبل
  0

  بهبود

  Ad1348 8 ماه قبل
  1

  بهبود

  معین 8 ماه قبل
  1

  متضاد یک تازه کار

  3
  شوشو 8 ماه قبل

  با تجربه

  هاشم 9 ماه قبل
  0

  متضاد یک تازه کار

  پزشکیان 9 ماه قبل
  2

  متضاد یک تازه کار

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  متضاد تازه کار

  0
  ناشناس 5 ماه قبل

  متضاد یک تازه کار

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  زبر دست

  ناشناس 9 ماه قبل
  2

  کهنه کار

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  متضاد یک تازهکار

  متضاد یک تازه کارم 9 ماه قبل
  -2

  متضاد یک تازه کار

  سامی 9 ماه قبل
  0

  متضاد یک تازه کار

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  متضاد تازه کار

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  د

  ناشناس 9 ماه قبل
  3

  با تجربه

  فاطمه 9 ماه قبل
  2

  باتجربه

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  متضادیکتازهکار

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  متضادیک تازه کار

  بتی 9 ماه قبل
  1

  متضادتازه کار

  زهرا 9 ماه قبل
  1

  متضاد تازه کار

  زهرا 9 ماه قبل
  -1

  متضاد تازه کار

  زهرا 9 ماه قبل
  0

  متضاد تازه کار چی میشه

  زهرا 9 ماه قبل
  0

  متضاد یک تازه کار

  حسین 9 ماه قبل
  1

  متضادیک تازه کار

  نرگس 9 ماه قبل
  5

  باتجربه

  برای پاسخ کلیک کنید