مترادف و متضاد بیشترین

  مترادف و متضاد کلمه بیشترین واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زیادترین، فزون‌ترین (متضاد) کمترین، غالب، اکثر (متضاد) اقل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  0

  مخالف بیشترین

  ناشناس 17 روز قبل
  0

  مخالف بیشترین

  برای پاسخ کلیک کنید