معنی بندگان در فرهنگ هوشیار

  معنی کلمه بندگان در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اسم) جمع بنده. ‎ بنده ها، در خطاب شفاهی و کتبی به شاه: (بندگان اعلی حضرت همایونی. ) گویند و نویسند. یا بندگان اشرف. در خطاب به شاه و امیر بکار برده میشده.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ب 15 روز قبل
  0

  معنی بندگان

  برای پاسخ کلیک کنید