معنی برهان در فرهنگ فارسی

  معنی کلمه برهان در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بٌرهان، دلیل قاطع، حٌجَّت، دلیل (جمع: بَراهِین).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  تالببب 9 روز قبل
  0

  مصدربرهان

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  دلیل

  برای پاسخ کلیک کنید