معنی بالا کوه در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه بالا کوه در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بالا کوه. (اِخ) دهی است از دهستان طارم علیا بخش سیردان شهرستان زنجان که در 114 هزارگزی شمال باختر سیردان و 21 هزارگزی راه مالرو عمومی واقع است. ناحیه ایست کوهستانی و سردسیر و دارای 306 تن سکنه، آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن غلات و شغل مردمش زراعت و گلیم و جاجیم بافی و راهش مالرو و صعب العبور است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2)., بالا کوه. (اِخ) نام جلگه ایست که شهر فسا در آن افتاده است. (فارسنامه ٔ ناصری)., بالا کوه. (اِخ) دهی است از بخش دهدز شهرستان اهواز که در 30 هزارگزی جنوب باختری دهدز برکنار راه مالرو جرخاله به قلعه تل واقع است. ناحیه ایست کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل و 160 تن سکنه ٔ لری و بختیاری. آب آنجا از چشمه و قنات تأمین میشود، محصول عمده ٔ آن غلات و لبنیات و صیفی و شغل مردمش زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان گیوه چینی وراهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فرزانه عزیزخانی 16 روز قبل
  0

  بالا کوه

  برای پاسخ کلیک کنید