معنی بازخواست در فرهنگ عمید

  معنی کلمه بازخواست در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جویا شدن علت تقصیر و گناه کسی، مؤاخذه سرزنش (حقوق) اعتراض به عدم پرداخت اسناد تجاری.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 22 روز قبل
  0

  جویا شدن علت تقصیر گناه کسی

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  جویا شدن علت تقصیر گناه کسی

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  جویا شدن علت تقصیر و گناه کسی

  0
  ام 17 روز قبل

  بازخواست

  برای پاسخ کلیک کنید