مترادف و متضاد ایجاد

  مترادف و متضاد کلمه ایجاد واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ابداع، احداث، پیدایش، تاسیس، تشکیل، تکوین، تولید، خلق، خلقت، کون، وضع.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  مخالف کلمه ایجاد

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  متضادایجاد

  برای پاسخ کلیک کنید