مترادف و متضاد اول

  مترادف و متضاد کلمه اول واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آغاز، ابتدا، ازل، اوان، اوایل، بدو، عنفوان، غره، نخست، یکم (متضاد) آخر، انتها.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  0

  متضاد اول

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  مخالف اول

  الناز سرگلی 4 ماه قبل
  1

  متضاد اول

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  متضاداول

  برای پاسخ کلیک کنید