مترادف و متضاد انفکاک

  مترادف و متضاد کلمه انفکاک واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : انفصال، پراکندگی، تفکیک، جدایی، فک، گسستگی، گسیختگی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حسین 11 روز قبل
  0

  متضاد انفکاک

  برای پاسخ کلیک کنید