مترادف و متضاد انس

  مترادف و متضاد کلمه انس واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خو، عادت، آمیزش، الفت، حشر، رابطه، موالفت، موانست، معاشرت، دوستی، محبت، وابستگی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 5 روز قبل
  0

  جواب میگید

  ناشناس 5 روز قبل
  0

  سلام

  ناشناس 15 روز قبل
  0

  یمینز

  باید

  برای پاسخ کلیک کنید