مترادف و متضاد اندیشه

  ناشناس

  سلام شما چی میگی

  ناشناس

  متضاد اندیشه

  مترادف و متضاد کلمه اندیشه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پندار، تامل، تفکر، خیال، رای، سگال، ضمیر، فکر، سودا، احتیاط، صرافت، محابا، ملاحظه، قصد، نیت، اضطراب، بیم، پروا، ترس.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 19 روز قبل
  -2

  مخالف اندیشه

  ه 1 ماه قبل
  1

  ما جواب می‌خوایم لطفاً لطف کنید

  ه 1 ماه قبل
  0

  H

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  هم خانواده اندیشه جیه

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  ممنون

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  ممنونم

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  مخالف اندیشه چیه

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  سلام من مخالف و معنی و هم خانواده

  امیر 4 ماه قبل
  -1

  سلام چی میشه

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  من مخالف رو جستجو کردن بودم

  معنیش رو کهوخودم بلدم

  0
  ناادنیشیدن 3 ماه قبل

  مخالف کلمه های اندیشه میشه ؟

  ناشناس 5 ماه قبل
  3

  متضاد اندیشه

  وندا 6 ماه قبل
  1

  اندیشه یعنی= پندار ، تفکر ، تامل

  مریم 7 ماه قبل
  2

  مخالف اندیشه چیه

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  میخواستم معنی اندیشه

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  اندیشه

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  خیلی بد بود واقعا من متضادش رو میخواستم

  جواب روبده 7 ماه قبل
  1

  مخالف را بگووووو مخالب اندیشه

  مریم 1 سال قبل
  0

  مفرد مستقل

  دبلللل 1 سال قبل
  1

  سوال مخالف اندیشه چیه

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  نا اندیشیدن

  0
  هستی 4 ماه قبل

  دستت‌ طلا

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  چشم

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  سلام شما چی میگی

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  •داشتی میرفَتی و "قَـــــدم‌هام" رو تُند‌تر بَرمیداشتَم، چِشم هامُ‌میچَرخوندَم کِه "تُـــــو" رو ببینم ، "تُـــــو" رو دیدَم توی لَحظِه نا امیدی ... "دســـــت‌هاتو" گرفتَم و دیگه "رَهـــــا" نَکردم .🌿🌼A💛✨

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  پندار.تامل خیال تفکر رای سگال

  دریا 2 سال قبل
  1

  مترادف اندیشه=تامل،تفکر،#مخالف اندیشه »بی ملاحظه کاری راکردن،

  برای پاسخ کلیک کنید