اندام تولید کننده صوت چه نام دارد

  ناشناس

  ان چیست ک همه موبایل ها دارند و نمیشه تغیر داد

  سمانه

  حنجره

  جواب اندام تولید کننده صوت چه نام دارد پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : حنجره, حنجره.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  حنجره

  0
  ناشناس 13 روز قبل

  زرافه درسته چون ح ندارد

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  ماعده

  غزل حیدری 2 ماه قبل
  0

  جواب حنجره 😊😊💖

  احد 2 ماه قبل
  1

  باتری

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  حنجره

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  جواب چیه

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  ان چیست همه گوشی ها دارند و نمیشه تغیر داد

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  باتری

  سمانه 6 ماه قبل
  1

  باتری هم جواب موبایل میشه

  سمانه 6 ماه قبل
  3

  حنجره

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  ان چیست ک همه موبایل هادارندونمیشه تغیر داد

  1
  زهرا 7 ماه قبل

  باطری

  ناشناس 8 ماه قبل
  3

  ان چیست ک همه موبایل ها دارند و نمیشه تغیر داد

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  اندام تولید کننده صوت چه نام دارد

  0
  جواب باتری مبایل است 4 ماه قبل

  جواب باتری است

  2
  ابوالفضل 6 ماه قبل

  هنجره

  برای پاسخ کلیک کنید