مترادف و متضاد اعلام

  مترادف و متضاد کلمه اعلام واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آگاهانیدن، اخبار، اظهار، خاطرنشان، خبردادن، مخابره، مطلع ساختن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 15 روز قبل
  0

  علم

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  متضاد اعلام

  برای پاسخ کلیک کنید