مترادف و متضاد اطفا

  مترادف و متضاد کلمه اطفا واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خاموش کردن، خاموشی، فروکشی، فرونشاندن، فرونشانی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  متضاد کلمه اطفاء

  اطفاء 4 ماه قبل
  0

  متضاد ربح چیست

  اطفاء 4 ماه قبل
  0

  متضاد لعن

  اطفاء 4 ماه قبل
  0

  متضاد لعن

  اطفاء 4 ماه قبل
  0

  متضاد اطفء

  س 5 ماه قبل
  1

  أظهر

  برای پاسخ کلیک کنید