از آثار تاریخی استان خراسان رضوی در حل جدول جواب

  جواب و پاسخ از آثار تاریخی استان خراسان رضوی در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آتشکده آذر برزین مهر، آرامگاه عمرخیام، آرامگاه عطار نیشابوری، آرامگاه علامه شهرستانی، آرامگاه فردوسی، آرامگاه کمال الملک، آرامگاه لقمان، آرامگاه نادرشاه، برج علی آباد، برج فیروز آباد، بند نادری، مزار شیخ احمد جامی، مسجد گوهرشاد, آتشکده آذر برزین مهر، آرامگاه عمر خیام، آرامگاه عطار نیشابوری، آرامگاه علامه شهرستانی، آرامگاه فردوسی، آرامگاه کمال الملک، آرامگاه لقمان، آرامگاه نادر شاه، برج علی آباد، برج فیروزآباد، بند نادری، مزار شیخ احمد جامی، مسجد گوهرشاد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  0

  صدایی در موسیقی

  برای پاسخ کلیک کنید