از آثار تاریخی استان آذربایجان شرقی در حل جدول جواب

  جواب و پاسخ از آثار تاریخی استان آذربایجان شرقی در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ارگ تبریز، بازار تبریز، برج خلعت پوشان، برج مدور، پل آجی چای تبریز، پل خدا آفرین، خانه مشروطه، رصدخانه مراغه، روستای مجارشین، قلعه آوارسین، قلعه بابک، قلعه ضحاک، کاخ شهرداری تبریز، کتیبه رازلیق، کلیسای سن استپانوس، کلیسای هوانس، گنبد سرخ، گنبد غفاریه، گنبد کبود، مسجدجامع تبریز، مسجد سنگی ترک، مسجد صاحب الامر، مسجد کبود، مسجد مهرآباد، معبد مهر، مقبره الشعرا، مقبره العرفا, ارگ تبریز، بازار تبریز، برج خلعت پوشان، برج مدور، پل آجی چای تبریز، پل خدا آفرین، خانه مشروطه، رصد خانه مراغه، روستای مجارشین، قلعه آوارسین، قلعه بابک، قلعه ضحاک، کاخ شهرداری تبریز، کتیبه رازلیق، کلیسای سن استپانوس، کلیسای هوانس، گنبد سرخ، گنبد غفاریه، گنبد کبود، مسجد جامع تبریز، مسجد سنگی ترک، مسجد صاحب الامر، مسجد کبود، مسجد مهرآباد، معبد مهر، مقبره الشعرا، مقبره العرفا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رسول اسدی 18 روز قبل
  1

  کلیسای هوانس

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  آثار تاریخی آذربایجان شرقی

  مرتضی 11 ماه قبل
  0

  سپاسگزارم

  مرتضی 11 ماه قبل
  0

  سپاسگزارم

  مرتضی 11 ماه قبل
  0

  از آثار باستانی آذربایجان شرقی

  مرتضی 11 ماه قبل
  0

  از آثار باستانی آذربایجان شرقی

  برای پاسخ کلیک کنید