معنی احوال پرسی در فرهنگ عمید

  معنی کلمه احوال پرسی در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پرسیدن حال کسی پرسش دوستانه از چگونگی وضع و حال و کاروبار کسی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سارا 13 روز قبل
  0

  احوالپرسی

  سارا 13 روز قبل
  -1

  احوالپرسی

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  بلدنیستم

  برای پاسخ کلیک کنید