تعبیر خواب احضار ارواح

  تعبیر خواب دیدن احضار ارواح چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید، نشانه آن است که آشناییو دوستی با افراد بیگانه، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت. - لوک اویتنهاو.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهشید عرشیا 16 روز قبل
  0

  من خواب دیدم که عمویم بهم می‌گوید که باید یک روح احضار کنم تا به آرزوم برسم و مادرم می‌گوید که من احضار روح را خیلی خوب بلدم

  برای پاسخ کلیک کنید